Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Сборник с примерни задачи за измерване на четивната грамотност на учениците

30.09.11 Новини

Сборникът съдържа подробно описание на концепцията на PISA за четивната грамотност на учениците, примерни задачи от PISA 2009 и задачи, разработени от доц. дпн Адриана Дамянова по модела на PISA. Авторът носи пълна отговорност за избора на текстовете, представени в третата част на сборника, както и за задачите, формулирани към тях. Предложените задачи не са предназначени за оценяване, а за обучение. Сборникът е публикуван тук.