Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване TALIS 2018

11.09.20 Международни изследвания

Публикуван е националният доклад „Предизвикателства пред преподаването и ученето“ с анализ на резултатите от Международното изследване за преподаване и учене TALIS 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). В него са разгледани следните въпроси:

Националният доклад с резултатите от ТALIS 2018 може да бъде изтеглен тук.