Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомата за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Начална дата: 17.02.22

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за...
Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаваща машина за топли напитки и на самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

Начална дата: 11.11.19

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-114/07.11.2019 г. на директора...
Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаващи машини за топли напитки и за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

Начална дата: 07.08.17

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-72 от 03.08.2017 г. на директора...
Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопопродаващи машини за кафе и закуски, в сградата на ЦКОКУО

Начална дата: 21.01.16

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-18 от 18.01.2016 г. на директора...
Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект

Начална дата: 29.11.12

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 5 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,...
Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект

Начална дата: 29.11.12

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 5 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,...

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още