Проект ЕСФ

Дейност 5

Разработване на цялостна организационна структура и информационна система за осъществяване на външното оценяване и националните изпити; определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции Описание на дейностите: Мащабността...
Проект ЕСФ

Дейност 4

Oбучение на съставители на тестови задачи Обучение на съставители на тестови задачи за нуждите на националните изпити и външното оценяване, чиито задачи да отговорят на световните стандарти в областта на тестологията. Проверката на знанията и...
Проект ЕСФ

Дейност 3

Обучение на оценители Обучение на преподаватели във висши училища и учители по всички учебни предмети за оценители на тестови задачи при провеждане на национални изпити и външно оценяване Подобно на много страни по света, външното оценяване в...
Проект ЕСФ

Дейност 2

От събрания опит при проведените до този момент външни оценявания е видна необходимостта от разработването на обща методология в съответствие с международните стандарти за външно оценяване. Създаването на система за национално...
Проект ЕСФ

Дейност 1

Дейност 1 – Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи Описание на дейността Разработване на стандарти за вътрешно оценяване на база на съществуващите учебни програми и държавните...

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още