Резултати от Международното изследване TIMSS 2019

09.12.20 Международни изследвания

Резултатите от Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2019 на Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) бяха публикувани на 8.12.2020 г. Представянето на межуднародните резултати може да бъде разгледано тук.

Представяне на резултатите от TIMSS 2019 в България може да изтеглите тук.

Примерни задачи от изследването TIMSS 2019 може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от TIMSS 2019 може да бъде разгледан тук.

Националният доклад с резултатите от TIMSS 2019 на българските ученици от 4. клас по математика и по природни науки ще бъде публикуван през 2021 г. и ще включва вторичен анализ на данните за България.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още