Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл "Философия" в IX - XI клас

28.08.18 Публикации

Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл "Философия" в IX - XI клас.pdf (1.75 MB)

Анализът представя резултатите от изследване на оценяването по предметен цикъл "Философия", проведено сред учителите по философия в София. Изследването е осъществено от експерти в ЦОПУО и РУО - София-град, и преподаватели във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още