Нови анализи, разработени с данните от изследването PISA 2015, върху основната оценявана област – природни науки.

19.01.18 Публикации

„Анализ на задачите в PISA по отношение на измерване на таксономично определените видове знания“ с автори доц . д-р Мая Гайдарова, СУ, Физически факултет
Георги Георгиев, ЦОПУО

„PISA 2015: Данни от въпросниците и изводи от тях“ с автор проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още