Международни изследвания

Резултати от Международното изследване TIMSS 2019

Резултатите от Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2019 на Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) бяха публикувани на 8.12.2020 г. Представянето на межуднародните...
Международни изследвания

Резултати от международното изследване TALIS 2018

Публикуван е националният доклад „Предизвикателства пред преподаването и ученето“ с анализ на резултатите от Международното изследване за преподаване и учене TALIS 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие...
Международни изследвания

Анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA през призмата на учебните програми, преподаването и оценяванетоpdf

Публикацията е подготвена от експерти и действащи учители по природни науки по поръчка на ЦКОКУО. Посредством анализ на конкретни задачи, използвани в PISA, авторите търсят отговор на въпроса как резултатите от PISA кореспондират с обучението по природни науки и заложените стандарти в българското училище

Публикации

Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл "Философия" в IX - XI клас

Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл "Философия" в IX - XI клас.pdf (1.75 MB) Анализът представя резултатите от изследване на оценяването по предметен цикъл "Философия", проведено сред учителите по философия в...
Публикации

Нови анализи, разработени с данните от изследването PISA 2015, върху основната оценявана област – природни науки.

„Анализ на задачите в PISA по отношение на измерване на таксономично определените видове знания“ с автори доц . д-р Мая Гайдарова, СУ, Физически факултет Георги Георгиев, ЦОПУО „PISA 2015: Данни от въпросниците и изводи от...
Международни изследвания

Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISApdf

По поръчка на ЦКОКУО беше изготвен сравнителен анализ на националните стандарти и учебни програми за задължителна подготовка по природни науки и компетентностите, измервани в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).  Автори на изследването са доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Стефан Манев, д-р Ренета Петкова и Георги Георгиев.

   123 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още