Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Доставка на преносими компютри Уникален номер в Регистъра на ОП: 9028667 Tехническо задание.doc (33 KB) Образци документи.doc (52 KB) Проект за договор.doc (44 KB) Tехнически...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности - поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази - свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) - учебна година...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2013/2014 година Уникален номер в Регистъра на ОП: 9026739 Tехническо...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Отпечатване на изпитни материали за прием след VII клас и на свитъците за белова и листовете за отговор за задължителните и по желание държавни зрелостни изпити –...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим на административна сграда на ЦКОКУО, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5 Уникален номер в...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2012/2013 година Уникален номер в Регистъра на ОП: 9015829 Спецификация.doc...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Разработка на програмен продукт за отдалечена проверка на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) Уникален номер в Регистъра на ОП: 9015519 Спецификация.doc (70 KB) Проект на договор.doc (43.5...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – учебна година 2012-2103 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9014323 Спецификация.doc...
  << <123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още