Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Доставка на готови ястия – кетъринг във връзка с провеждане на сесия май-юни на държавни зрелостни изпити за учебна година 2014/2015 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040932...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности - поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази - свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Предоставяне и поддръжка на техника под наем за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебна година 2014/2015 г. (общо за срок от 6 месеца) – в това число 5 бр. сървъри, 60...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Отпечатване на изпитни материали за прием след VІІ клас и на свитъци за белова и листове за отговор на задължителните и по желание държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември на...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ И РАБОТНИ ПОТОЦИ, съгласно изисквания, подробно описани в "Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението"...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим на административна сграда на ЦКОКУО, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5. Уникален номер в...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Разработване на софтуерен модул за обработка на първични протоколи към съществуваща автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Предоставяне на техника под наем за провеждане на Държавни зрелостни изпити учебна година 2013/2014 г. (общо за срок от 6 месеца) – в това число 5 бр. сървъри, 70 бр. компютри...
  << <123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още