Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Изграждане и внедряване на уеб базирана система за обслужване на дейностите по провеждане на държавни зрелостни изпити и актуализиране на системата за обслужване...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Обобщаване на резултатите от Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за изпитните сесии май-юни и август-септември на учебна година 2017/2018 г. по предмети, агрегиране и експорт,...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Предоставяне на услуги по поддръжка и работоспособност на специализирана система за Национално външно оценяване (HBO) IV клас“ Уникален номер в АОП: 9073953...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на Административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), находяща се на...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: Обобщаване на резултатите по предмети, агрегиране, експорт и извеждане на резултатите и достъп до графична база данни с изпитни работи от държавните зрелостни изпити чрез уеб...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности – поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази – свързани с...
  << <123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още