Събиране на оферти с обява

27.02.19 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“

Уникален номер в АОП: 9086164

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9086509

Обява за удължаване на срока.pdf (56.12 KB)

Обява.pdf (365.65 KB)

Техническа спецификация.pdf (481.14 KB)

Образци на документи.doc (119 KB)

Образец на договор.docx (48.34 KB)

Протокол.pdf (504.29 KB)

Договор.pdf (416.95 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още