Събиране на оферти с обява

18.02.19 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: "Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, супероценители и наблюдатели за нуждите на Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2018/2019 г."

Уникален номер в АОП: 9085750

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9086041

Съобщение за удължаване на срока.pdf (127.95 KB)

Обява.pdf (398.49 KB)

Техническо задание.pdf (413.84 KB)

Образци на документи.doc (120.5 KB)

Договор-образец.docx (70.6 KB)

Протокол.pdf (135.07 KB)

Договор.pdf (500.43 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още