Събиране на оферти с обява

10.01.19 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок.“

Уникален номер в АОП: 9084780

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9084963

Съобщение за удължаване на срока.pdf (126.04 KB)

Обява.pdf (476.42 KB)

Технически изисквания.pdf (360.08 KB)

Образци.doc (128 KB)

Проект на договор.docx (110.8 KB)

Протокол.pdf (236.87 KB)

Договор.pdf (608.44 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още