Профил на купувача

Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание Предмет на поръчката: „Изграждане, внедряване и поддръжка на Единна информационна система за изпити и прием“ Линк към: Регистър на обществените поръчки...
Профил на купувача

Публично състезание

Вид на процедурата: Публично състезание Предмет на поръчката:Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 36 месеца. Линк към: Регистър на обществените поръчки...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява В съответствие с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяването на извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Разсекретяване на изпитни работи и обобщаване на резултатите от Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) на учебна...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: "Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, супероценители и наблюдатели за нуждите на Национално външно...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София,...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на административна сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул....
   123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още