Проекти

EUfolio

Кратко представяне на проекта EUfolio - Електронно портфолио в европейските класни стаи е проект, финансиран от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (KA1 – Изпълнение на европейските стратегически цели в образоването...
Външно оценяване

Национално външно оценяване

Националната система за външно оценяване позволява обективна оценка на постигнатите в образователния процес резултати. Отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“ в ЦОПУО разработва и предоставя на МОН...
Международни изследвания

PISA

Програма за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Международни изследвания

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Кратко представяне на изследването Международно изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас е може би най-авторитетното проучване в света, което отчита...
Международни изследвания

TALIS

TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY (TALIS) Кратко представяне на изследването Международното изследване за преподаване и учене TALIS се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), заедно с...
Международни изследвания

ICCS

INTERNATIONAL CIVIC AND CITIZENSHIP EDUCATION STUDY (ICCS 2016) ICCS е международно изследване, което има за цел да проучи по какъв начин младите хора се подготвят за ролята си на граждани. То се осъществява от Международната асоциация за...
Международни изследвания

Eurostudent III

През 2006 г. Република България се включи в изпълнението на проект „EUROSTUDENT” III, в който участват 23 европейски държави. Проектът се координира от HIS International Studies – Хановер, Германия. Той се финансира от програма...
Международни изследвания

ESLC

През 2005 г. Европейската комисия предлага осъществяване на европейско изследване на чуждоезиковите компетентности на учениците (European Survey on Language Competences – ESLC). Целта на изследването е да предостави на страните членки на ЕС...
   12 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още