Международни изследвания

Резултати от участието на България в модул финансова грамотност в PISA 2018

На 07 май 2020 година бяха оповестени резултатите от модул „Финансова грамотност“ на Международната програма за оценяване на учениците PISA 2018. Информация за резултатите на българските ученици и примерни задачи може да намерите...
Международни изследвания

ESLC

През 2005 г. Европейската комисия предлага осъществяване на европейско изследване на чуждоезиковите компетентности на учениците (European Survey on Language Competences – ESLC). Целта на изследването е да предостави на страните членки на ЕС...
Изпити по български език

Изпити по български език за българско гражданство

Изпитите за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се организират и провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование на основание чл. 12, т. 5 от...
Международни изследвания

Анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA през призмата на учебните програми, преподаването и оценяванетоpdf

Публикацията е подготвена от експерти и действащи учители по природни науки по поръчка на ЦКОКУО. Посредством анализ на конкретни задачи, използвани в PISA, авторите търсят отговор на въпроса как резултатите от PISA кореспондират с обучението по природни науки и заложените стандарти в българското училище

Международни изследвания

Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISApdf

По поръчка на ЦКОКУО беше изготвен сравнителен анализ на националните стандарти и учебни програми за задължителна подготовка по природни науки и компетентностите, измервани в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).  Автори на изследването са доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Стефан Манев, д-р Ренета Петкова и Георги Георгиев.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още