EUfolio

Електронно портфолио в европейските класни стаи

Кратко представяне на проекта

EUfolio - Електронно портфолио в европейските класни стаи е проект, финансиран от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (KA1 – Изпълнение на европейските стратегически цели в образоването и обучението).

Идеята за проекта EUfolio възниква в работна група "ИКТ и образование", създадена по програма "Образование и обучение 2020", в която са представени 24 министерства на образованието. Представители от Ирландия, Литва, Словения, Кипър и България се обединяват от общ интерес, свързан с въвеждането на електронното портфолио (еПортфолио) като част от образователната политика в областта на ИКТ на национално ниво.

Проектът ще разработи и реализира пилотно модели на еПортфолио, които да популяризират и да подпомогнат въвеждането на иновативни образователни методики чрез използването на ИКТ в цяла Европа. Прилагането на еПортфолио има потенциал да бъде ключов катализатор за интегрирането на ИКТ в процеса на преподаване и учене в националните образователни системи.

Цели на EUfolio

  • Да изготви систематичен анализ за действащите политики и практики при използването на еПортфолио в образованието, който включва оценяването на учениците, планирането на ученето и професионалното развитие на учителите.
  • Да разработи приложими модели на еПортофолио, които да се използват в преподаването, ученето и оценяването.
  • Да реализира пилотни изследвания в различен контекст и с различен подход на международно равнище.
  • Да изведе "добри практики" за разширяване използването на ИКТ (специално чрез използването на еПортфолио) в преподаването, ученето и оценяването.
  • Да посочи примери за ефективни методи на еПортфолио в преподаването и ученето, както и да популяризира стратегии за използването им, устойчивото им развитие и управление.

Партньори по проекта

Консорциумът на EUfolio обхваща 14 екипа от 7 европейски държави (Ирландия, Австрия, Кипър, Словения, Литва, България и Испания), като включва образователни експерти, изследователи, учители и ИТ специалисти от следните организации:

• Департамент по образование и умения (DES), Ирландия

• H2 Learning, Ирландия

• Дунавски университет Кремс, Австрия

• Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, България

• Кипърски педагогически институт, Кипър

• Microsoft Ireland Operations Ltd., Ирландия

• Национален съвет за учебна програма и оценяване, Ирландия

• Държавна изпитна комисия, Ирландия

• Дъблински западен образователен център (DWEC), Ирландия

• Център за информационни технологии в образованието (CITE), Литва

• Министерство на образованието, науката, културата и спорта, Словения

• Национален образователен институт, Словения

• Образователен изследователски институт, Словения

• Регионално министерство на образованието, Галиция, Испания

Откриваща среща по проекта в Дъблин, Ирландия


Заключителна конференция по проекта

Международната еПортфолио конференция се проведе на 22.04.2015 г. в Dublin Castle, Дъблин, Ирландия. В нея взеха участие утвърдени експерти в информационните технологии в образованието като Prof. Val Klenowski от Queensland University of Technology, Брисбейн, Австралия, Dr. Klaus Himpsl-Gutermann от University of Teacher Education, Виена, Австрия и Mario Roccaro от Европейската комисия, координиращ програмата Digital and Online Learning (DOL). В конференцията се включи и г-жа Jan O'Sullivan, Министър на образованието на Ирландия. От българска страна в конференцията взеха участие г-жа Силвия Кънчева, държавен експерт Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ и г-жа Неда Кристанова, директор на ЦКОКУО.

Заключителна конференция по проекта в Дъблин, Ирландия


Материали и резултати от проекта

Брошура на български език за проекта EUfolio може да свалите от тук.

Брошура на английски за проекта EUfolio може да свалите от тук.

Преглед на съществуващите политики и практики за работа с еПортфолио може да свалите от тук.

Наръчник за образователните власти за приложение на електронното портфолио може да свалите от тук.За допълнителна информация

Ако искате да разберете повече за проекта посетете www.eufolio.eu или се свържете с нас.

ЦКОКУО

тел.: 02/970 56 11

факс: 02/870 20 62

имейл: ckoko@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още