Проекти

EUfolio

Кратко представяне на проекта EUfolio - Електронно портфолио в европейските класни стаи е проект, финансиран от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (KA1 – Изпълнение на европейските стратегически цели в образоването...
Проекти

Проект ЕСФ

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Разработване на рамка за вътрешно и външно оценяване, която ще подпомогне процеса на подобряване на качеството на средното образование. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА По проекта са планирани пет основни дейности, които са разработени така,...

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още