TIMSS

Международното изследване на уменията по математика и природни науки на учениците от 4. клас

timss

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Кратко представяне на изследването

Международното изследване на уменията по математика и природни науки  на учениците от 4. клас (TIMSS) e подкрепено от Международната асоциация за оценяване на  постиженията в образованието (IEA) и е сред най-авторитетните проучвания в света.  TIMSS отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в повече от 60 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. От 1995 г. то се провежда на всеки четири години, като обхваща учениците от 4. клас и от 8. клас.
a

TIMSS събира, анализира и представя международно сравними данни и резултати, даващи възможност на страните, участвали в изследването:

  • Да наблюдават и сравняват ефективността на националните образователни системи в международен контекст;
  • Да използват международната база данни, за да анализират факторите, необходими за постигането на високи резултати по математика и природни науки;
  • Да оценяват напредъка в постиженията на учениците по математика и природни науки между отделните цикли на изследването както на международно, така и на национално ниво;
  • Да откриват проблемните области и да предложат възможни политики за подобряването им;
  • Да анализират пропуските в постиженията на учениците по математика и природни науки и да търсят равен достъп до качествено образование за всички социални или малцинствени групи;
  • Да изследват постиженията по математика и природни науки в края на началния и прогимназиалния етап на образование.

a

Участие на България в TIMSS 2019

Участието на България в TIMSS се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката.

През 2007 година България участва в изследването в 8. клас. През 2019 година страната ни за втори път (след 2015 година) участва в изследването при четвъртокласниците.

В пилотната фаза на TIMSS 2019, проведена през април 2018 г. участваха около 1300 ученици в 4. клас от 34 училища.

Основното изследване TIMSS 2019 се проведе през април 2019 г. В него участваха 4268 ученици от 151 училища от България.

Международните резултатите от изследването бяха публикувани на 8.12.2020 г. Националният доклад с резултатите за България от TIMSS 2019 ще бъде публикуван през 2021 г.

а

Резултати от ТIMSS 2019

Представяне на резултатите от TIMSS 2019 в България може да изтеглите тук.

Примерни задачи от изследването TIMSS 2019 може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от TIMSS 2019 може да разгледате тук.

a

Резултати от ТIMSS 2015

Информационен пакет, включващ подробно представяне на съдържателните области, които TIMSS изследва и примерни тестови задачи може да изтеглите тук.

Националният доклад с резултатите от TIMSS 2015 може да бъде изтеглен тук.

Презентация на резултатите от TIMSS 2015 в България може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от TIMSS 2015 може да бъде разгледан тук.

a

За повече информация

Марина Мавродиева, координатор на TIMSS

телефон: 02 9705657

e-mail: m.mavrodieva@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още