ESLC

През 2005 г. Европейската комисия предлага осъществяване на европейско изследване на чуждоезиковите компетентности на учениците (European Survey on Language Competences – ESLC). Целта на изследването е да предостави на страните членки на ЕС съпоставими данни за чуждоезиковите компетентности на ученицитe, информация за добрите практики в обучението по чужд език, както и да спомогне за подобряване на изучаването на чужди езици.

Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности (ESLC) се организира от консорциум, който обединява Университета Кеймбридж (University of Cambridge ESOL Examinations); Международния център за педагогически изследвания (Centre international d’études pédagogiques – CIEP); Галъп Европа (Gallup Europe); Гьоте институт (Goethe Institut); Института „Сервантес” (Instituto Cervante); Националния институт за образователни измервания (National Institute for Educational Measurement - Cito); Университета в Саламанка (Universidad de Salamanca), и Университета за чужденци  в Перуджа (Università per Stranieri di Perugia).

Изследването е под формата на тест, измерващ уменията на учениците за четене с разбиране, слушане с разбиране и писане. Всеки ученик решава тестови задачи, представляващи комбинация от две от оценяваните умения. Във всяка държава се оценяват двата най-изучавани чужди езика измежду английски, френски, немски, италиански и испански език.

В изследването участват ученици от Белгия, България, Хърватия, Англия, Естония, Франция, Гърция, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция.
Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности се проведе в България през периода февруари-март 2011 г. В него участваха 3290 ученици от Х клас от 150 училища в цялата страна.

Допълнителна информация за изследването може да бъде намерена на:  http://www.surveylang.org

Национален координатор на ESLC

Наталия Василева

Тел.: 02 9705662

e-mail: n.vassileva@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още