Външно оценяване

Национално външно оценяване

Националната система за външно оценяване позволява обективна оценка на постигнатите в образователния процес резултати. Отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“ в ЦОПУО разработва и предоставя на МОН...

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още