Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване PIRLS 2011

12.12.12 Новини

На 11.12.2012 г. бяха представени резултатите от Международното изследване на уменията за четене PIRLS 2011 на учениците от 4. клас, в което България участва за трети пореден път.

Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас е може би най-авторитетното проучване в света, което отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. PIRLS се реализира от Международния център на TIMSS&PIRLS към Бостън Колидж, САЩ (TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, USA) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA). 
    
От 2001 г. изследването се провежда на всеки пет години. В този цикъл на изследването участват над 50 страни от целия свят. Извадката за всяка страна е изготвена от организацията Статистика Канада (Statistics Canada) и е представителна на национално и международно ниво. За целите на изследването са разработени тестови книжки за учениците и въпросници на учениците, родителите, учителите и директорите на избраните за участие училища. Изследването е анонимно и се спазват всички изисквания за конфиденциалност на данните. PIRLS няма за цел да оценява конкретни учeници, учители или конкретните училища.


Официалните презентации може да видите тук.

Международният доклад за PIRLS 2011 може да разгледате тук.

Примерни текстове от PIRLS 2011 със задачите към тях и ръководствата за оценяване може да изтеглите от тук.