Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в VІ клас

28.09.12 Новини

През есента на 2011 г. ЦКОКУО и Фондация "Заедно в час" започнаха съвместна инициатива, ориентирана към осигуряване на достъп до качествено образование, личностно развитие на учениците и повишаване на мотивацията им за участие в учебния процес. В хода на нейното осъществяване от 14.05.2012 до 08.06.2012 г. беше проведено изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в VІ клас. В него участваха около 1800 ученици  и 116 учители по български език и литература и математика от 61 училища. Резултатите от изследването са представени в доклад, който може да бъде изтеглен тук.

В доклада читателят ще намери както данни за постиженията на учениците в областта на четивната и математическата грамотност, така и анализ на техните нагласи и ценности по отношение на ученето и четенето. Направено е задълбочено проучване на социалната и образователната среда и нейното влияние върху образователните постижения на учениците.