Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Покана за събиране на оферти за закупуване на пакети статистически програми

30.03.11 Новини

Във връзка с проекта "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование отправя покана за събиране на оферти за закупуване на пакети статистически програми.
За повече информация изтеглете приложения документ.