Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Предстои провеждането на учебна визита „Формиране на ключови компетентности по математика и природни науки в средното училище”

06.01.11 Новини

ЦКОКО е организатор на учебна визита на тема „Формиране на ключови компетентности по математика и природни науки в средното училище”, която ще се състои от 14 до 17 март 2011г. Допълнителна информация ще намерите на сайта на ЦКОКО.