Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултатит от Международното изследване на гражданското образование (ICCS)

29.06.10 Новини

Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) официално обяви резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS). Резултатите от участието на България в проекта можете да видите тук.