Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Конкурс за участие в обучение по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование"

01.09.09 Новини

Във връзка с изпълнението на проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", реализиран с подкрепата на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ЦКОКО обявява два конкурса по документи:

1. Конкурс за участие в обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор

2. Конкурс за участие в обучение на съставители на тестови задачи

Допълнителна информация и формулярите за кандидатстване можете да намерите в рубриката "Проект ЕСФ".