Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от външното оценяване по информационни технологии

30.04.09 Новини

Резултати от външното оценяване по информационни технологии