Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Приключи участието на България в третия етап на PISA 2006

29.05.07 Новини

Приключи участието на България в третия етап на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2006. Националният доклад за резултатите на българските ученици ще бъде публикуван в началото на м. декември 2007 г. едновременно с оповестяването на международния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Започна подготовката за участието на България в четвъртия етап на програмата – PISA 2009. Според вече договорения график, основното изследване ще се проведе през април – май 2009 г. и в него ще участват ученици, родени през 1993 г. Техните постижения ще се сравняват с постиженията на връстниците им от 63 държави.