Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

PISA 2021 - рамка на изследването по математика

04.12.19 Новини

Източник:https://pisa2021-maths.oecd.org/bg/index.html