Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване TALIS 2013

07.09.15 Новини

Международното изследване за преподаване и учене TALIS на OECD е международно сравнително изследване на условията за преподаване и учене в различни образователни системи, което основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на прогимназиалните учители. Концептуалната рамка на TALIS е да бъде дългосрочна програма от изследвания с цикли, в които се проучват важни въпроси, свързани с политиките в образованието.

 

В България изследването се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и се осъществи с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В ТALIS 2013 акцентът пада върху темите, посочени след анализ на резултатите от предходния цикъл като оказващи влияние върху ефективното преподаване. По тази причина съдържателната рамка на TALIS 2013 се фокусира върху следните ключови аспекти:

     роля на училищното ръководство за подпомагане на работата на учителите

     оценяване, признание и възнаграждение на учителите

     фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите

     образование и професионално развитие на учителите.

Българският доклад „Перспективи пред преподаването и ученето. Резултати от международното изследване TALIS 2013“ е публикуван тук.