Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване за преподаване и учене TALIS 2013

25.06.14 Новини

              Международното изследване за преподаване и учене (Teaching and Learning International Survey TALIS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) има за цел да помогне на страните да направят преглед и да дефинират политики за развитите на високо качество на учителската професия. То изследва учители и училищни директори в страни от цял свят за условията, които допринасят към учебната среда в училищата. Информацията се събира чрез въпросници, които се попълват лично от всеки участник. Главните данни и изводи от изследването са представени в международния доклад, който беше публикуван днес, 25 юни 2014 г., на http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm .

Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование е координатор на изследването в България. Националният доклад за България ще бъде публикуван към края на 2014 година.

Обобщени резултати на български език можете да изтеглите от тук.