Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване PISA 2012

03.12.13 Новини

На 3.12.2013 г. в Министерството на образованието и науката бяха представени резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2012, в която България участва за четвърти път. Националният доклад “Предизвикателства пред училищното образование” е публикуван тук.