Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Изпити по български език за медици

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование

За информация: тел.: 02 970 56 11; e-mail: ckoko@mon.bg

Можете да изтеглите програма-конспект за самоподготовка и явяване на изпит по български език, съгласно Наредба №15/13.12.2005 за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.

Заявление за изпит по български език за упражняване на медицинска професия в Република България (изтегляне ТУК ) заедно с копие от документ за самоличност и копие на диплома за медицинско образование заедно с приложението с оценки към дипломата се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 2).

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование заедно с приложението с оценки към дипломата - и нотариално заверени.

Предвид епидемичната обстановка в страната:

 - документите за кандидатстване се приемат изпратени по Български пощи или по куриерска фирма

ИЛИ

поставени в плик и сложени в пощенската кутия на ЦОПУО, намираща се в преддверието на сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5;

 - получаването на готови удостоверения от проведени изпити става САМО по куриерска фирма „Спиди“. За целта заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Примерен тест за специалност Медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Дентална медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Фармация, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Дата на предстоящия изпит:

14 юли 2021 г. (сряда) от 10.00 часа в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, бул. "Драган Цанков" 21А (карта можете да видите тук).

Kандидатите задължително трябва да носят със себе си документ за самоличност.

Краен срок за подаване на документи: 07.07.2021 г. включително.

Документи, подадени след посочения краен срок, се обработват за следващата обявена изпитна дата.

Кандидатите трябва да чакат на входа на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, който се намира в гр. София, бул. "Драган Цанков" 21А, срещу "Интерпред", зад високите дипломатически блокове, откъм ул. "Димитър Гичев". От спирката на метростанция "Жолио Кюри" трябва да се пресече към срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на Интерпред), да се продължи надолу по ул. "Жолио Кюри" до пресечката с ул. "Димитър Гичев" и да се завие надясно. GPS координати: 42.671361 23.353472.

В сградата, в която се провежда изпитът, е задължително използването на защитна маска за лице.

Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, могат да се явят повторно на изпит не по-рано от четири месеца от провеждането на предходния изпит. (НАРЕДБА № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България, чл. 7, ал. 3).

За допълнителна информация: тел. (02) 970 56 11 или на  e-mail: ckoko@mon.bg