Дейност 4

Описание на дейността

Oбучение на съставители на тестови задачи
   

Обучение на съставители на тестови задачи за нуждите на националните изпити и външното оценяване, чиито задачи да отговорят на световните стандарти в областта на тестологията.
   

Проверката на знанията и уменията на учениците чрез тестови задачи се превърна в утвърдена практика през последните няколко години. Наличието на стандартизирани тестове за целите на външното оценяване и националните изпити ще допринесе както за обективното оценяване на качеството на обучението в българското училище, така и за идентифициране на основните проблеми в класната стая. Успешното прилагане на качествен и надежден тестови инструментариум до голяма степен зависи от равнището на подготовка на бъдещите автори на тестови задачи.

    Очаквани резултати

• разработена програма и методика за обучение на обучители на съставители на тестови задачи;
• разработени модули за обучение на съставители на тестови задачи по учебни предмети;
• 600 лица, получили сертификат за успешно участие в обучение за съставители на тестови задачи;
• над 6000 създадени тестови задачи за учебни предмети.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още