Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Предоставяне на техника под наем за провеждане на Държавни зрелостни изпити учебна година 2012/2013 г. (общо за срок от 6 месеца) – в това число 5 бр. сървъри, 70 бр. компютри за...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Отпечатване на изпитни материали за прием след VII клас и на свитъците за белова и листовете за отговор за задължителните и по желание Държавни зрелостни изпити – сесия...
  << <123456   

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още