Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2013/2014 година Уникален номер в Регистъра на ОП: 9026739 Tехническо...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Отпечатване на изпитни материали за прием след VII клас и на свитъците за белова и листовете за отговор за задължителните и по желание държавни зрелостни изпити –...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим на административна сграда на ЦКОКУО, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5 Уникален номер в...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2012/2013 година Уникален номер в Регистъра на ОП: 9015829 Спецификация.doc...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Разработка на програмен продукт за отдалечена проверка на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) Уникален номер в Регистъра на ОП: 9015519 Спецификация.doc (70 KB) Проект на договор.doc (43.5...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – учебна година 2012-2103 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9014323 Спецификация.doc...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Доставка на преносими компютри Уникален номер в Регистъра на ОП: 9014218 Спецификация.doc (32.5 KB) Проект на договор.doc (40 KB) Списък на документите, които да представят...
Профил на купувача

Публична покана

Не е избран изпълнител по процедура за доставка на скенери за документи, проведена по реда на глава 8а от ЗОП. Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Доставка на скенери за документи Уникален номер в Регистъра на ОП:...
  << <123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още