Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица. Име на поръчката: Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Проектиране, узаконяване, изграждане и въвеждане в експлоатация на външен...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Поддръжка на сайтове за външно оценяване 2016, въвеждане на шаблони по предмети и автоматизирано оценяване на резултатите. Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052218 Документация:...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Обобщаване на резултатите по предмети, агрегиране и експорт в обща база данни и извеждане на резултатите от държавните зрелостни изпити в уеб интерфейс с възможност за търсене по име на...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности - поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази - свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на Административна сграда на Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование /ЦКОКУО/, находяща се на бул....
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Обобщаване на резултатите по предмети, агрегиране и експорт в обща база данни и извеждане на резултатите от държавните зрелостни изпити в уеб интерфейс с възможност за търсене по име на...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Доставка на готови ястия – кетъринг във връзка с провеждане на сесия май-юни на държавни зрелостни изпити за учебна година 2014/2015 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040932...
Профил на купувача

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката: Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности - поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази - свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за...
  << <123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още