Събиране на оферти с обява

19.03.18 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката: 
„Обобщаване на резултатите от Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за изпитните сесии май-юни и август-септември на учебна година 2017/2018 г. по предмети, агрегиране и експорт, извеждане на резултатите от държавните зрелостни изпити с възможност за търсене по име на зрелостник, както и обобщени справки за изпитните резултати според заложени критерии.“


Уникален номер в АОП: 9074000

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти


Документация:

Обява.pdf (4.54 MB)

Документация.pdf (1.78 MB)

Образци.docx (56.29 KB)

Протокол.pdf (186.45 KB)

Договор.pdf (378.16 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още