Събиране на оферти с обява

16.03.18 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката:
„Предоставяне на услуги по поддръжка и работоспособност на специализирана система за Национално външно оценяване (HBO) IV клас“


Уникален номер в АОП: 9073953


Документация:

Обява.pdf (339.98 KB)

Документация.pdf (1.86 MB)

Образци.docx (55.92 KB)

Протокол.pdf (150.3 KB)


ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още