Събиране на оферти с обява

19.06.17 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката:
Извършване на денонощна физическа охрана на Административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), находяща се на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 в гр. София за периода от 01.07.2017 г. – 31.12.2018 г.“

Уникален номер в АОП: 9065251

pdf.gifОбява.pdf (593.44 KB)

pdf.gifДокументация.pdf (549.02 KB)

docx.gifОбразци.docx (30.38 KB)

pdf.gifПротокол.pdf (167.57 KB)

pdf.gifДоговор.pdf (924.32 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още