Събиране на оферти с обява

29.03.17 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката:
Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности – поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази – свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – учебна година 2016/2017

Уникален номер в АОП: 9062802

5.04.2017 г.
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти с номер в АОП: 9063062

Удължаване.pdf (545.2 KB)


Документация:

 Обява.pdf (746.93 KB)

 Документация.pdf (808.92 KB)

 Образци.docx (62.64 KB)

 Разяснения-по.чл.189.31.03.2017.pdf (1.05 MB)

Протокол.pdf (215.02 KB)

Договор.pdf (131.59 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още