Покана до определени лица

27.01.17 Профил на купувача

Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Базово усъвършенстване на текущ софтуер, обслужващ провеждането на държавни зрелостни изпити за учебна година 2016/2017 и прием в държавните и общински училища в Република България за учебна година 2017/2018

Писмо-покана.pdf (223.31 KB)

Приложение.doc (183 KB)

Протокол.pdf (260.37 KB)

Договор.pdf (133.24 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още