Събиране на оферти с обява

30.06.16 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.


Име на поръчката:
Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Проектиране, узаконяване, изграждане и въвеждане в експлоатация на външен асансьор за лица с увреждания - 1 бр. в административна сграда на ЦКОКУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“

Уникален номер в АОП: 9053987

15.07.2016 г.
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти с номер в АОП 9054400

9054400_срок (54.25 KB)

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (198 KB)

Документация.pdf (497.49 KB)

Образци.doc (226.5 KB)

Протокол.pdf (1.66 MB)

Договор.pdf (8.79 MB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още