Публична покана

07.04.16 Профил на купувача

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Поддръжка на сайтове за външно оценяване 2016, въвеждане на шаблони по предмети и автоматизирано оценяване на резултатите.

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052218


Документация:

документация.pdf (1.22 MB)


образци.docx (31.84 KB)


протокол.pdf (163.24 KB)

договор.pdf (203.23 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още