Публична покана

06.04.16 Профил на купувача

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
 Обобщаване на резултатите по предмети, агрегиране и експорт в обща база данни и извеждане на резултатите от държавните зрелостни изпити в уеб интерфейс с възможност за търсене по име на зрелостник, както и получаване на обобщени справки за изпитните резултати според заложени критерии. Изготвяне на справки и статистика и подготовка за експорт към уеб за изпитните сесии май-юни и август-септември на учебна година 2015/2016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052173


Документация:

документация.pdf (424.78 KB)

образци.docx (43.94 KB)

протокол.pdf (60.01 KB)

договор.pdf (104.86 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още