Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Разсекретяване на изпитни работи и обобщаване на резултатите от Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) на учебна...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: "Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, супероценители и наблюдатели за нуждите на Национално външно...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София,...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на административна сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул....
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Изграждане и внедряване на уеб базирана система за обслужване на дейностите по провеждане на държавни зрелостни изпити и актуализиране на системата за обслужване...
Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Име на поръчката: „Обобщаване на резултатите от Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за изпитните сесии май-юни и август-септември на учебна година 2017/2018 г. по предмети, агрегиране и експорт,...
   123456 > >>  

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още