Изпити по български език за медици

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образовани

За информация: тел.: 02 970 56 11; e-mail: ckoko@mon.bg

Можете да изтеглите програма-конспект за самоподготовка и явяване на изпит по български език, съгласно Наредба №15/13.12.2005 за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.

Заявление за изпит по български език за упражняване на медицинска професия в Република България (изтегляне ТУК ) заедно с копие от документ за самоличност и копие на диплома за медицинско образование заедно с приложението с оценки към дипломата се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 2).

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование заедно с приложението с оценки към дипломата - и нотариално заверени.

Предвид епидемичната обстановка в страната:

 - документите за кандидатстване се приемат изпратени по Български пощи или по куриерска фирма

ИЛИ

поставени в плик и сложени в пощенската кутия на ЦОПУО, намираща се в преддверието на сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5;

 - получаването на готови удостоверения от проведени изпити става САМО по куриерска фирма „Спиди“. За целта заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Примерен тест за специалност Медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Дентална медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Фармация, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Дата на предстоящия изпит:

28 октомври 2021 г. (четвъртък) от 09:30 часа в Национален STEM център (бивш Център за подготовка на ученици за олимпиади), бул. "Драган Цанков" 21А (карта можете да видите тук).

Във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021  г. на министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед РД-01-861/21.10.2021 г. и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, съобщаваме, че за да бъдат допуснати до изпита, всички лица трябва да представят валиден документ ЗА ЕДНО от изброените:

- ваксиниран/а за COVID-19, цифров COVID сертификат на ЕС;

- преболедувал/а COVID-19, сертификат издаден в периода 29.10.2020 г. до 18.10.2021 г.;

- отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция (PCR тест) за COVID-19;

- бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в обекта.

Списък на одобрените тестове (Приложение № 2 към заповед  РД-01-733/27.08.2021 г.) може да видите тук.

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЕДИН ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ЗАЛИТЕ.

Kандидатите задължително трябва да носят със себе си документ за самоличност.

Краен срок за подаване на документи: 21.10.2021 г. до 17:00 ч.

Документи, подадени след посочения краен срок, се обработват за следващата обявена изпитна дата.

Кандидатите трябва да чакат на входа на Национален STEM център, който се намира в гр. София, бул. "Драган Цанков" 21А, срещу "Интерпред", зад високите дипломатически блокове. От спирката на метростанция "Жолио Кюри" трябва да се пресече към срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на Интерпред), да се продължи надолу по ул. "Жолио Кюри" до пресечката с ул. "Димитър Гичев" и да се завие надясно. Входът е от към ул. "Димчо Дебелянов" № 7. GPS координати: 42.671361 23.353472.

В сградата, в която се провежда изпитът, е задължително използването на защитна маска за лице.

Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, могат да се явят повторно на изпит не по-рано от четири месеца от провеждането на предходния изпит. (НАРЕДБА № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България, чл. 7, ал. 3).

За допълнителна информация: тел. (02) 970 56 11 или на  e-mail: ckoko@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още