Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 29.03.2019 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-135/22.02.2019
РД-15-140/27.02.2019
РД-15-141/28.02.2019
РД-15-142/28.02.2019
РД-15-143/01.03.2019
РД-15-145/05.03.2019
РД-15-150/06.03.2019
РД-15-151/06.03.2019
РД-15-154/07.03.2019
РД-15-155/07.03.2019
РД-15-157/08.03.2019
РД-15-160/11.03.2019
РД-15-162/11.03.2019
РД-15-163/11.03.2019
РД-15-164/11.03.2019
РД-15-170/13.03.2019
РД-15-171/13.03.2019
РД-15-173/13.03.2019
РД-15-174/14.03.2019
РД-15-175/14.03.2019
РД-15-176/14.03.2019
РД-15-178/14.03.2019
РД-15-181/15.03.2019
РД-15-182/15.03.2019
РД-15-183/18.03.2019
РД-15-185/18.03.2019
РД-15-187/18.03.2019
РД-15-188/18.03.2019
РД-15-189/19.03.2019
РД-15-190/20.03.2019
РД-15-191/20.03.2019
РД-15-192/20.03.2019
РД-15-193/20.03.2019
РД-15-194/20.03.2019
РД-15-197/20.03.2019
РД-15-199/22.03.2019
РД-15-200/22.03.2019
РД-15-201/22.03.2019
РД-15-202/25.03.2019
РД-15-203/25.03.2019
РД-15-207/25.03.2019
РД-15-209/26.03.2019
РД-15-212/26.03.2019
РД-15-213/26.03.2019
РД-15-214/26.03.2019
РД-15-215/26.03.2019
РД-15-216/26.03.2019
РД-15-218/26.03.2019
РД-15-222/27.03.2019
РД-15-223/28.03.2019
РД-15-225/28.03.2019
РД-15-226/28.03.2019
РД-15-228/28.03.2019
РД-15-229/28.03.2019
РД-15-230/28.03.2019

Удостоверенията могат да се получават от 09.04.2019 г.


ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още