Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 28.02.2020 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-41/22.01.2020
РД-15-70/31.01.2020
РД-15-71/31.01.2020
РД-15-72/31.01.2020
РД-15-73/03.02.2020
РД-15-77/07.02.2020
РД-15-78/07.02.2020
РД-15-79/10.02.2020
РД-15-80/10.02.2020
РД-15-81/10.02.2020
РД-15-83/12.02.2020
РД-15-84/12.02.2020
РД-15-85/12.02.2020
РД-15-86/14.02.2020
РД-15-87/14.02.2020
РД-15-88/14.02.2020
РД-15-91/18.02.2020
РД-15-92/18.02.2020
РД-15-93/18.02.2020
РД-15-98/19.02.2020
РД-15-99/19.02.2020
РД-15-101/20.02.2020
РД-15-102/20.02.2020
РД-15-104/21.02.2020
РД-15-105/24.02.2020
РД-15-107/24.02.2020
РД-15-108/24.02.2020
РД-15-109/24.02.2020
РД-15-110/26.02.2020
РД-15-111/26.02.2020
РД-15-112/26.02.2020
РД-15-113/26.02.2020
РД-15-114/26.02.2020
РД-15-119/27.02.2020
РД-15-120/27.02.2020
РД-15-121/27.02.2020
РД-15-122/27.02.2020
Удостоверенията могат да се получават от 11.03.2020 г.


ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още