Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 15.05.2018 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-241/02.05.2018
РД-15-245/08.05.2018
РД-15-246/08.05.2018
РД-15-247/08.05.2018
РД-15-249/09.05.2018
РД-15-250/09.05.2018
РД-15-251/09.05.2018
РД-15-254/10.05.2018
РД-15-256/10.05.2018
РД-15-257/11.05.2018
РД-15-262/11.05.2018
РД-15-263/11.05.2018
РД-15-264/11.05.2018
РД-15-265/14.05.2018
РД-15-266/14.05.2018
РД-15-267/14.05.2018
РД-15-268/14.05.2018
РД-15-270/14.05.2018
РД-15-271/14.05.2018
РД-15-272/14.05.2018
РД-15-273/14.05.2018

Датата, от която могат да се получават удостоверения, ще бъде публикувана тук.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още