Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 29.10.2020 г.

Удостоверенията могат да се получават от 05.11.2020 г.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната получаването на готови удостоверения от проведени изпити става САМО по куриерска фирма „Спиди“. За целта заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-336/18.09.2020
РД-15-367/02.10.2020
РД-15-369/06.10.2020
РД-15-372/06.10.2020
РД-15-373/06.10.2020
РД-15-374/07.10.2020
РД-15-376/07.10.2020
РД-15-377/08.10.2020
РД-15-378/08.10.2020
РД-15-379/08.10.2020
РД-15-380/08.10.2020
РД-15-384/09.10.2020
РД-15-385/09.10.2020
РД-15-386/12.10.2020
РД-15-388/13.10.2020
РД-15-393/14.10.2020
РД-15-394/14.10.2020
РД-15-395/14.10.2020
РД-15-402/15.10.2020
РД-15-404/16.10.2020
РД-15-407/16.10.2020
РД-15-408/16.10.2020
РД-15-409/16.10.2020
РД-15-410/19.10.2020
РД-15-411/19.10.2020
РД-15-423/21.10.2020
РД-15-424/21.10.2020
РД-15-425/21.10.2020
РД-15-426/21.10.2020
РД-15-429/21.10.2020
РД-15-434/22.10.2020
РД-15-435/22.10.2020
РД-15-439/23.10.2020
РД-15-440/23.10.2020
РД-15-441/23.10.2020
РД-15-442/23.10.2020
РД-15-446/26.10.2020
РД-15-451/27.10.2020


ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още