Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 03.07.2020 г.

Удостоверенията могат да се получават от 09.07.2020 г.


КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-131/11.03.2020
РД-15-132/12.03.2020
РД-15-137/26.05.2020
РД-15-140/11.06.2020
РД-15-141/15.06.2020
РД-15-142/15.06.2020
РД-15-144/16.06.2020
РД-15-146/16.06.2020
РД-15-147/16.06.2020
РД-15-149/16.06.2020
РД-15-151/16.06.2020
РД-15-154/16.06.2020
РД-15-155/17.06.2020
РД-15-156/18.06.2020
РД-15-159/19.06.2020
РД-15-160/19.06.2020
РД-15-163/22.06.2020
РД-15-166/23.06.2020
РД-15-167/23.06.2020
РД-15-172/24.06.2020
РД-15-173/24.06.2020
РД-15-174/25.06.2020
РД-15-177/25.06.2020
РД-15-178/25.06.2020
РД-15-182/26.06.2020
РД-15-184/26.06.2020
РД-15-186/29.06.2020
РД-15-187/29.06.2020
РД-15-189/29.06.2020
РД-15-190/30.06.2020
РД-15-191/30.06.2020
РД-15-194/30.06.2020
РД-15-196/30.06.2020
РД-15-197/30.06.2020
РД-15-198/01.07.2020
РД-15-199/01.07.2020
РД-15-200/01.07.2020
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още