Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 04.09.2020 г.

Удостоверенията могат да се получават от 15.09.2020 г.


КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-264/11.08.2020
РД-15-265/12.08.2020
РД-15-268/13.08.2020
РД-15-269/13.08.2020
РД-15-270/14.08.2020
РД-15-271/17.08.2020
РД-15-272/17.08.2020
РД-15-274/17.08.2020
РД-15-275/18.08.2020
РД-15-276/19.08.2020
РД-15-277/19.08.2020
РД-15-278/20.08.2020
РД-15-288/20.08.2020
РД-15-290/21.08.2020
РД-15-292/25.08.2020
РД-15-293/26.08.2020
РД-15-294/26.08.2020
РД-15-296/27.08.2020
РД-15-297/28.08.2020
РД-15-298/28.08.2020
РД-15-299/28.08.2020
РД-15-300/28.08.2020
РД-15-302/28.08.2020
РД-15-303/31.08.2020
РД-15-304/31.08.2020
РД-15-305/31.08.2020
РД-15-306/01.09.2020
РД-15-308/01.09.2020
РД-15-309/01.09.2020
РД-15-310/01.09.2020
РД-15-311/02.09.2020
РД-15-312/02.09.2020
РД-15-313/02.09.2020
РД-15-314/02.09.2020
РД-15-315/02.09.2020


ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още