Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 25.01.2019 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-755/21.12.2018
РД-15-4/08.01.2019
РД-15-6/09.01.2019
РД-15-10/10.01.2019
РД-15-12/10.01.2019
РД-15-13/10.01.2019
РД-15-16/11.01.2019
РД-15-19/11.01.2019
РД-15-20/14.01.2019
РД-15-21/14.01.2019
РД-15-26/17.01.2019
РД-15-27/17.01.2019
РД-15-29/21.01.2019
РД-15-30/21.01.2019
РД-15-31/21.01.2019
РД-15-33/21.01.2019
РД-15-34/21.01.2019
РД-15-37/21.01.2019
РД-15-40/21.01.2019
РД-15-51/22.01.2019
РД-15-52/22.01.2019
РД-15-53/22.01.2019
РД-15-56/23.01.2019
РД-15-64/24.01.2019
РД-15-66/24.01.2019
РД-15-67/24.01.2019

Удостоверенията могат да се получават от 31.01.2019 г.
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още